Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Tekst

Aanmelding en opname

Iedereen kan iemand aanmelden voor het hospice: familie, buren, huisarts, ziekenhuis, en natuurlijk de betreffende persoon zelf. Dit aanmelden bestaat simpelweg uit het bellen met de directeur of één van de coördinatoren vrijwilligers Kris en Wilma. Zij kunnen dan gelijk zeggen of er plek is. Als dat niet zo is kan iemand op de wachtlijst worden geplaatst. Wanneer een arts (huisarts of specialist) verklaart dat de levensverwachting maximaal drie maanden is, wordt de indicatie geregeld. 

Zodra er plek is in het hospice, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, telefonisch of face to face. Doel van dit gesprek
is bovenal kennismaking. Daarnaast worden wat administratieve gegevens verzameld. In het algemeen vindt dit intakegesprek plaats op de dag voor de opname of op de opnamedag zelf. De opname is meestal binnen enkele dagen nadat duidelijk is dat er plek is.

Meestal kan iemand niet zelf naar het hospice komen. Ziekenhuis of huisarts regelt in dat geval een ambulance. In het hospice staat een vrijwilliger klaar om de nieuwe gast en zijn/haar naasten te
ontvangen. 

Wanneer iemand wordt aangemeld kan het zijn dat er niet direct plek is. In dat geval kunnen we iemand op de wachtlijst plaatsen. De aanmelder wordt dan gebeld op het moment dat  er plek is. 

Oriëntatie
Voor veel mensen is belangrijk om eerst goed te weten hoe de plek er uit ziet, hoe de sfeer is en een persoonlijk gesprek te voeren. Voor al deze zaken kunt u een afspraak maken. 

Respijtzorg
Voor zover de bezetting dit toelaat, biedt De Luwte ook de mogelijkheid tot tijdelijke opname. Hierdoor kunnen de naasten in de thuissituatie in deze laatste maanden korte tijd worden ontlast.

Kosten
De kosten voor de verpleegkundige zorg in het hospice worden meestal vergoed door de Zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder de basisverzekering. Hiervoor is geen eigen bijdrage/eigen risico verschuldigd. Uitzondering hierop is de situatie waarin u vanuit een verpleeghuis naar ons toekomt óf wel van thuis maar in het bezit van een indicatie voor een verpleeghuis. In dat geval valt u onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de verpleegkundige zorg.

Het verblijf in hospice De Luwte wordt niet standaard door de verzekering vergoed. Hiervoor vragen wij een bedrag als  bijdrage in de dagelijkse kosten zoals huisvesting, eten, drinken, energie. Informatie hierover kunt u krijgen bij de directie. Veel aanvullende verzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage voor het verblijf wel. Overigens mag deze bijdrage nooit een belemmering  vormen voor opname in ons huis.

Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl