Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Aanmelding Thuis

Als aanvulling op de aanwezige mantelzorg noodzakelijk wordt, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat de vrijwilligers zouden kunnen betekenen en samen kijken we dan wanneer  onze hulp gewenst is en of dat door ons te realiseren is. Ook houdt de coördinator contact met de mantelzorg en de vrijwilliger(s) tijdens de zorgperiode en zal de inzet  achteraf met de mantelzorgers worden geëvalueerd. De coördinator is ondersteunend, begeleidend en indien nodig sturend aanwezig en vast aanspreekpunt voor de zieke, familie, vrijwilligers en de specialistische zorgverleners.

NB: Aanmelding kan ook gebeuren door de aanwezige professionele thuiszorginstelling , maatschappelijk werk, ziekenhuis of huisarts.

Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl