Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Dorst of doodsangst

In 2014 en 2015 heeft de directie van Hospice De Luwte in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek (in de persoon van Anne Goossensen, hoogleraar informele zorg en zorgethiek en Sylvie de Kubber, student-assistent) de methodiek "Dorst of doodsangst" ontwikkeld.  
De methodiek biedt werkers (vrijwilligers én professionals) in de palliatieve terminale zorg handvatten voor het onderkennen van signalen van spirituele behoeften/nood. Het gaat met name om de situaties waarin geen vraag wordt gesteld, maar er mogelijk wel iets speelt. In het gelijknamige boekje uit 2016 wordt de methodiek beschreven. Het boekje is voor € 7,50 te bestellen bij VPTZ Nederland, zie deze link: http://www.vptz.nl/onderzoek-publicaties/dorst-doodsangst-onderkennen-spirituele-signalen-clienten-terminale-fase/

Inmiddels zijn De Luwte en de UvH in een volgend project bezig een E-learningmodule voor de methodiek op te zetten. Geplande oplevering van deze module is begin 2018.

Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl