Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, kunt u terecht bij de directie van het hospice. Zij zullen zorgvuldig met u en uw klacht omgaan en naar een juiste oplossing zoeken.

Mocht het op dit niveau niet lukken om tot een oplossing te komen dan zal het bestuur van de Luwte er bij betrokken worden.

Wij maken voor onze klachtbehandeling, waar nodig, ook gebruik van de klachtenregeling van VPTZ Nederland ( Vrijwilligers  Palliatieve Terminale Zorg ).

VPTZ Nederland kent een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt o.a. klachten ten aanzien van lokale VPTZ-organisaties: van cliënten en naasten, van vrijwilligers en coördinatoren. Een klacht bereikt de landelijke commissie als deze op het lokale of regionale niveau niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. Of wanneer een afhandeling op dat niveau niet gewenst is. Uitgangspunt voor VPTZ Nederland is dat zo dicht mogelijk bij de bron van de klacht een oplossing wordt gevonden.

Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl