Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Leven tussen leven en dood

Mensen die in een hospice verblijven, leven tussen leven en dood. In een rustige, huiselijke sfeer maken ze dit proces hier door. Hun naasten worden daardoor minder belast met de dagelijkse zorg. Maar wie zijn de mensen die daar sterven, werken, op bezoek komen en samen dit afscheid beleven? Wat beweegt hen, hoe denken ze over de dood en het sterven en wat delen ze met elkaar?

Dit boek is geschreven vanuit de beleving van mensen die gaan sterven, hun familie, vrijwilligers en andere mensen die bij een hospice betrokken zijn. In de verhalen, interviews en gedichten komen diverse opvattingen over de dood naar voren. Omdat sterven universeel is overstijgt de inhoud van dit boek het karakter van een plaatselijke hospice. Dit toegankelijke boek is dan ook bedoeld voor iedereen die geboren is en ooit zal sterven.

Tineke van Pagée (1950) is vrijwilliger in hospice de Luwte. Zij is redacteur van het tijdschrift Ypsilon Nieuws. Ze schrijft over onderwerpen die met schizofrenie te maken hebben. De verhalen over haar psychotische zoon en de impact daarvan op haar gezin, zijn gebundeld in haar boek ‘Anne’.

Marja van der Vorst (1956) is directeur van hospice De Luwte in Soest. Ze schrijft over haar werk in het hospice en geeft lezingen over sterven en rouw. Haar verhalen zijn gebundeld in haar boek ‘Dus laten we leven’.

ISBN: 978-90-70644-43-7

Prijs: 10,-

Om dit boek te bestellen kunt u contact met ons opnemen.

Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl