Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Vrijwilliger bij Hospice De Luwte

vrijdag 14 februari 2020

Hospice De Luwte draait grotendeels op de inzet van vrijwilligers. Zorgvrijwilligers, gastvrouwen en kookvrijwilligers spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van dit hospice. Als je bij De Luwte binnenstapt, voel je direct de warmte van het huis. Het is een bijzondere plek.

Wie zijn nou die vrijwilligers? De achtergronden van onze vrijwilligers zijn divers. Vijf vrijwilligers spreken met elkaar hoe het is om vrijwilliger bij De Luwte te zijn.

Ap Bloemendal had zich gedurende zijn 42-jarige carrière bij de politie al voorgenomen om ‘later’ regelmatig een kop koffie of glas wijn in te schenken voor bewoners van een zorginstelling. Een vriendin wees hem op een hospice. Ap, woonachtig in Amersfoort, heeft zich vervolgens verdiept in hospices in Amersfoort en omgeving. Na één stap in de huiskamer van De Luwte was de keuze gemaakt en is Ap nu inmiddels ruim zeven jaar actief als zorgvrijwilliger.

Als kind wilde Marijke Jansen altijd al verpleegster worden, maar om lichamelijke redenen was het voor Marijke beter om op kantoor te werken. Ze is zich altijd blijven interesseren voor de verschillende vormen van zorg en uiteindelijk heeft ze vier jaar geleden de keuze gemaakt om zich bij hospice De Luwte als vrijwilliger aan te melden. Marijke woont in Baarn en voelt zich helemaal op haar plek in De Luwte.

Lies Dekker uit Soest is ooit begonnen als bankmedewerkster en heeft zich daarna als vrijwilliger ingezet bij onder andere de terminale thuiszorg van het Rode Kruis en het Ronald McDonald huis. Lies is nu drie jaar gastvrouw bij De Luwte. Zij heeft vanwege lichamelijke klachten bewust voor de rol van gastvrouw gekozen. Dit bevalt haar erg goed. De gastvrouwen vormen een hechte groep en Lies ervaart de vanzelfsprekendheid die er heerst om elkaar te helpen nog steeds als bijzonder.

Lies vertelt dat zij ook de andere kant van het hospice heeft ervaren: “Mijn schoonzoon heeft in oktober 2018 twee weken in het hospice gelegen. Dat was een bijzondere tijd en ik heb toen zelf als naaste van de gast de warmte en liefde van het huis ervaren.”

José van de Beek is opgeleid tot medisch analist. Het leukste aan haar werk vond ze echter het bezig zijn met patiënten. Na een werkpauze vanwege de kinderen heeft José de opleiding tot verzorgende voltooid en is zij ruim 10 jaar als verzorgende werkzaam geweest. Dat was fijn werk, alleen frustrerend dat er zo weinig tijd was voor de bewoners. José moest om gezondheidsredenen eerder stoppen met werken en meldde zich als zorgvrijwilliger bij De Luwte. José: “Hier kan ik gebruikmaken van mijn knowhow en heb ik ook alle tijd voor de gasten”. En dit doet de in Soest woonachtige José inmiddels al 6,5 jaar met veel voldoening.

Toska Pieters, woont in Soest en werkt 32 uur per week als compliance officer in de zakelijke dienstverlening. Al jaren wandelt zij met haar hond langs De Luwte en wordt zij aangetrokken door het huis. Toska heeft bij het overlijden van haar ouders ervaren hoe fijn het is als er mensen op de achtergrond aanwezig zijn met aandacht voor de familieleden. Na de informatiebijeenkomst voor potentiële vrijwilligers heeft zij zich vorig jaar aangemeld voor haar eerste meeloopdienst. Toska: “Ik weet nog goed hoe zenuwachtig ik was!” Maar het voelde heel goed en zij heeft zich vervolgens aangemeld als zorgvrijwilliger.

Het uitgangspunt is dat je als vrijwilliger gemiddeld per vier weken 20 uur aan diensten uitvoert. Een gewone dienst bestaat uit vier uur. José en Toska doen ook slaapdiensten (acht uur) in het hospice.

In een dienst werk je altijd samen met een andere vrijwilliger. Toska vraagt hoe het voor een ervaren vrijwilliger is om samen te werken met een nieuwe vrijwilliger. Marijke vindt dit niet lastig. Je kan altijd iemand, zoals de verpleegkundige, erbij vragen als dat nodig is.

Lies vult aan dat je als vrijwilliger goed begeleid wordt met (opfris)cursussen en speciale overleggen. Ook worden vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd waarbij bepaald onderwerpen zoals dementie worden uitgediept.

We zijn allemaal van mening dat vrijwilligers in het hospice werken vanuit hun hart. Je doet het ook deels voor jezelf. Het is leerzaam en je bouwt levenswijsheid op in het hospice, waaronder begrip voor mensen in verschillende situaties. Je leert dat er meerdere kanten zitten aan een verhaal en dat je niet te snel moet oordelen.

Alle ervaringen neem je mee in je dagelijkse leven. Deze ervaringen in het hospice hebben bijvoorbeeld invloed gehad op hoe Marijke haar stervende vader heeft kunnen bijstaan. Ze herkende zichzelf in familieleden die bovenop de verzorging zitten en heeft daar nu veel meer begrip voor.

Als vrijwilliger ontmoet je zoveel verschillende mensen. En iedereen gaat op zijn manier om met dat laatste stukje van zijn of haar leven. Boeiend om te zien en allemaal heel ontroerend.

Lastige situaties

Natuurlijk zijn er ook moeilijke situaties. Marijke vindt het erg lastig als er kleine kinderen betrokken zijn. Ap heeft ervaren dat hij bij bepaalde gasten meer betrokken was: “Het leven in De Luwte is een wereldje op zich en soms neem je het toch mee naar huis. Maar als er iets is gebeurd, is er altijd aandacht en ruimte om dit met elkaar te bespreken.”

Het komt ook voor dat je al jaren als vrijwilliger betrokken bent, maar nog nooit een overlijden of de verzorging na een overlijden hebt meegemaakt. Toska heeft in één van haar eerste diensten geholpen bij de laatste zorg aan een overleden gast. Dit is geen verplichting., Je wordt altijd gevraagd of je dit wilt doen. En dat is heel prettig, er ligt geen druk op dat je iets moet doen. Bepaalde handelingen - bijvoorbeeld bij het wassen - zijn best lastig. Je inleven in de gast helpt hierbij. Soms ga je buiten je comfortzone, maar daarna ben je trots op jezelf. En je waardeert het enorm als je na je dienst weer gezond naar huis kan fietsen.

Vrijwilligers onder elkaar

De verbondenheid met andere vrijwilligers is groot. Opvallend is de vanzelfsprekendheid dat je elkaar helpt. Als iets niet klaar is, kan je erop vertrouwen dat de dienst na jou het overneemt. Dat is ook het mooie van De Luwte. Je kan op elkaar terugvallen en dan is er ook nog de ondersteuning van de verpleegkundige. Bijzonder zijn ook de gesprekken die je aan de keukentafel hebt met andere vrijwilligers en verpleegkundigen. Je vertelt je eigen persoonlijke verhaal en dat versterkt een open sfeer.

Als gastvrouw kan Lies enorm genieten van een volle tafel in de huiskamer. “Gasten, familieleden, vrijwilligers, medici, kortom iedereen is welkom in De Luwte. Aandacht voor de familie van de gast is heel belangrijk en zorgt voor ontspanning. Er wordt over van alles gesproken, vooral alledaagse onderwerpen. Het lijkt wel een gewoon huis.”

De grootste misvatting van de ‘buitenwereld’ over het hospice is dat mensen denken dat de sfeer in het huis heel verdrietig is. Het tegendeel is waar, er wordt veel gelachen in het hospice. Humor is belangrijk, ook voor de gasten en zijn/haar naasten. En wij vinden ons werk leuk, dat kan de ‘buitenwereld’ zich soms niet voorstellen.

Onze conclusie is dat het vrijwilligerswerk bij De Luwte niet voor iedereen geschikt is. Zelfkennis is belangrijk, je moet je bewust zijn van je eigen emoties. Het gaat niet om jou, de gast staat centraal. Wij zijn er voor de gast en zijn/haar naasten. Goed kunnen luisteren en inlevingsvermogen zijn belangrijke karaktereigenschappen van een vrijwilliger.

Dankbaar werk

Ap geeft aan soms verbaasd te zijn wat naaste familieleden van een overleden gast in het gastenboek opschrijven. “Als je leest hoe dankbaar familieleden zijn voor de zorg en aandacht die gegeven is in de laatste levensfase van hun geliefde en de aandacht die ze zelf kregen, besef je dat we deel uitmaken van een bijzondere organisatie. En dat maakt ons werk heel dankbaar.”

In het hospice bestaan geen rangen en standen. Uiteindelijk blijft van status niets over en zijn gasten, vrijwilligers en verpleegkundigen allemaal hetzelfde.

We sluiten het gesprek af met de conclusie dat het woord RESPECT heel goed past bij dit vrijwilligerswerk. Dit komt in alle aspecten terug in het respect naar de gasten, naasten van de gasten, directie, verpleegkundigen en de medevrijwilligers.

Overzicht
Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl