Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Ondersteuning Thuis

De Luwte Thuis biedt hulp en ondersteuning bij terminaal zieke mensen, met een levensverwachting van maximaal 3 maanden, die graag tot het eind toe in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven. Thuis sterven, omringd door dierbaren is waardevol. De zorg gegeven door familie en vrienden (mantelzorg), kan zoveel vragen dat extra hulp nodig is, ook als er al professionele zorg is.

Hulp in een vroeg stadium draagt er toe bij dat de mantelzorgers de zorg langer volhouden en er niet alleen voor staan.

Voor wie is De Luwte Thuis:
Iedereen komt voor deze hulp in aanmerking, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de behoefte van de zieke en zijn of haar naasten. Aan de hulp zijn geen kosten verbonden.

Wat doet De Luwte Thuis:
De Luwte Thuis maakt het mensen in de terminale fase van hun leven mogelijk om thuis te blijven of naar huis te gaan om thuis te sterven. Wij bieden vrijwilligershulp als aanvulling op de mantelzorg.
Sinds januari 2017 bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van De Luwte Thuis voor mensen die in een verpleeghuis verblijven. ​​​​
Vrijwilligers kunnen de hulp voor de terminaal zieke verlichten doordat zij:
- de zieke gezelschap houden of waken, zowel overdag als 's nachts
- de mantelzorgers de mogelijkheid bieden voor een paar uur rust te nemen, te gaan sporten, boodschappen te doen enz. of een nacht door te slapen
- zoveel mogelijk de taken van de mantelzorg overnemen

 

Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl