Hospice de Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest
T 035 - 603 94 50
F 035 - 603 94 59

Tekst

Steun De Luwte

Een belangrijk deel van de inkomsten van De Luwte is afkomstig van donateurs. Dat is al zo vanaf de start. Dit geld is geen luxe, maar noodzaak: zonder deze donaties kan De Luwte niet bestaan. Door deze financiële steun kunnen we de organisatie laten bestaan op de manier zoals we voor ogen hadden en hebben.  Zo hebben wij als uitgangspunt dat iedereen welkom is in De Luwte, óók wanneer er geen geld is voor de eigen bijdrage voor het verblijf. In een dergelijk geval wordt het tekort aangevuld vanuit de donaties.

Wilt u ons ook steunen? In dat geval zijn er twee mogelijkheden:

  • U kunt er voor kiezen om zelf geld over te maken naar rekeningnummer

    NL61 RABO 0394 8065 14 ten name van Stichting Hospice De Luwte of

  • U kunt ons machtigen om maandelijks of jaarlijks een bedrag te incasseren. Indien u ons belt (035-6039450) of mailt (info@deluwte.nl), zenden wij u een machtigingsformulier.

In beide gevallen, kunt u, indien u ons gedurende minstens 5 jaar met een vast bedrag wilt steunen, die gift aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor volstaat het invullen van het formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld”. U kunt dit formulier downloaden op de site van de belastingdienst. U kunt ook een exemplaar bij ons opvragen via telefoon of email. De overeenkomst bestaat uit twee formulieren. U dient beide in te vullen, te ondertekenen en aan De Luwte (Julianalaan 88, 3761 DH) op te sturen. Het exemplaar voor de schenker ontvangt u vervolgens door ons ondertekend retour.

Nalatenschap
Ook via een nalatenschap kunt u bijdragen aan De Luwte. Uw notaris kan u precies vertellen hoe dat het beste kunt regelen. Hospice De Luwte heeft een ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) en zijn vrijgesteld van successierecht.

ANBI
Meer informatie betreffende de ANBI-status vindt u hier.

Lid van


De Luwte is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI


Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact

Hospice De Luwte
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 94 50
info@deluwte.nl