Vacatures

De zorgvrijwilliger

In ons Hospice worden de gasten 24 uur per dag door onze vrijwilligers liefdevol verzorgd. Naast de lichamelijke zorg, is er aandacht voor het sociale en emotionele welzijn van de gast en zijn of haar naasten. 

De gastvrouw
/gastheer

Tussen 10.00 uur en 14.00 uur is er  een gastvrouw (of gastheer) in het Hospice aanwezig.
Je vangt de gast en diens naasten op, creëert ruimte en rust in huis, verricht licht huishoudelijke taken en neemt de telefoon aan.

De
kookvrijwilliger

Je kookt voor onze gasten in het Hospice en hun naasten. Je stemt overdag af wat je gaat koken, hoeveel mensen er mee-eten en je houdt rekening met speciale verzoeken. In de namiddag bereid je het eten in het Hospice.

De vrijwilliger Thuisinzet

Je ondersteunt terminaal zieke mensen en hun naasten door een aantal uren bij hen thuis of in een (zorg)instelling aanwezig te zijn. 
Wij bieden hulp op ieder moment van de dag, ook in de nacht.

De tuinvrijwilliger

De tuinen rondom het Hospice zijn een plek van ontspanning voor de gast, hun naasten en de medewerkers. De bloemen en planten worden maandelijks onder handen genomen door tuinvrijwilligers.

Collecteren voor De Luwte

De Luwte Hospice & Thuis kan niet zonder de extra gelden die wij ontvangen uit giften, sponsorgelden en collectes. Hiervan betalen wij extra's voor bijvoorbeeld vrijwilligers en gasten.

De zorgvrijwilliger

De gastvrouw/-heer

De kookvrijwilliger

De vrijwilliger Thuisnet

Soliciteer hier!

Vacature

Op bovenstaand is onze privacyverklaring is van toepassing.

AR6A5489 uitgesneden

Contact

De Luwte Hospice & Thuis
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 9450
info@deluwte.nl
KvK nummer 32099233 NL61 RABO 0394 806514

VPTZ

De Luwte Hospice & Thuis is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI

De Luwte Hospice & Thuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nu beogende instelling (ANBI).

ZorgkaartNederland

Onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg. Initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Volg ons

© 2023 Stichting Hospice De Luwte

Website gemaakt door: BADE