Hospice & Thuis inzet

Aandacht voor zorg op vier gebieden:
medisch, psychisch, sociaal en spiritueel.

011

In ons Hospice
De zorg in Hospice De Luwte is voor ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven; als genezen niet meer mogelijk is. In een warme, huiselijke en respectvolle zorgomgeving doen wij alles om u te ondersteunen. We noemen dit palliatieve terminale zorg. In ons Hospice is iedereen welkom, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. 24 uur per dag, 7 dagen in de week levert een team van vrijwilligers, verpleegkundigen, coördinatoren en management de best beschikbare zorg op alle levensterreinen.

Bij u thuis of in een (zorg)instelling
Thuis sterven, omringd door dierbaren is waardevol. Voor mensen in de laatste levensfase die thuis of in een (zorg)instelling verblijven, kunnen wij aanvullend aan de professionele zorg of mantelzorg vrijwilligershulp bieden. Samen met u stemmen wij hun aanwezigheid af. Zij komen een aantal uur bij u thuis voor gezelschap, om te waken of om uw mantelzorger(s) de mogelijkheid te geven even tijd voor zichzelf te nemen.

In het
Hospice

  • Algemeen Hospice
  • Palliatieve terminale zorg
  • Kosten verblijf
  • Aanmelden

Bij u thuis of in een (zorg)instelling

  • Algemeen thuis
  • Kosten verblijf
  • Aanmelden

Contact

De Luwte Hospice & Thuis
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 9450
info@deluwte.nl
KvK nummer 32099233 NL61 RABO 0394 806514

VPTZ

De Luwte Hospice & Thuis is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI

De Luwte Hospice & Thuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nu beogende instelling (ANBI).

ZorgkaartNederland

Onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg. Initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Volg ons

© 2023 Stichting Hospice De Luwte

Website gemaakt door: BADE