Over palliatieve terminale zorg

Aandacht voor zorg op vier gebieden:
medisch, psychisch, sociaal en spiritueel.

L1040092
056

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Als genezing niet meer mogelijk is. De zorg of behandeling in ons Hospice richt zich dan op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven; tijdens ziekte en sterven. Er is aandacht voor uw lichamelijke klachten, gevoelens van angst en verdriet, verwerking van de ziekte en vragen rondom leven en dood.

Onze zorg is opgedeeld in vier gebieden:
1.    Medisch
2.    Psychisch
3.    Sociaal
4.    Spiritueel

Medisch richt de zorg zich vooral op symptoombestrijding en het nastreven van een zo goed als mogelijk comfort. In de laatste levensfase gebeurt er naast het medische zoveel meer. Daarom vinden wij het even zo belangrijk om oog te hebben voor zorg op het psychische, sociale en spirituele vlak. Wij zijn bij u in de buurt om te luisteren naar uw zorgen, uw verhalen te horen of gewoonweg aanwezig te zijn. Ook bieden wij vormen van complementaire zorg zoals bijvoorbeeld wrijvingen van de hand met oliën die voor u helpend kunnen zijn. Ook kunt u denken aan het afstemmen van de maaltijd op uw wensen en de mogelijkheid om met uw familie of naasten te eten in het hospice. Wij hechten in ons Hospice veel waarde aan de zorg voor naasten. Ook hen bieden wij een luisterend oor of een tijdelijk gevoel van thuis door de warme huiselijke omgeving. 

Voor alle gebieden van zorg geldt dat wij, indien nodig en gewenst, hulp van externe professionals vragen. Denk hierbij aan een kapper, pedicure, gespecialiseerde fysiotherapie tot geestelijke verzorging vanuit het Centrum voor Levensvragen.

Onze zorg stemmen wij af op uw wensen. Deze is erop gericht u zo lang mogelijk de eigen regie te laten houden. Afgestemd op uw wensen, kunnen naasten een aandeel leveren in de zorg en worden ook zij ondersteund in het proces van afscheid nemen.

Wilt u meer lezen over palliatieve terminale zorg? Ga dan naar de website van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.

Contact

De Luwte Hospice & Thuis
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 9450
info@deluwte.nl
KvK nummer 32099233 NL61 RABO 0394 806514

VPTZ

De Luwte Hospice & Thuis is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI

De Luwte Hospice & Thuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nu beogende instelling (ANBI).

ZorgkaartNederland

Onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg. Initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Volg ons

© 2023 Stichting Hospice De Luwte

Website gemaakt door: BADE