Wie zijn wij?

De Luwte Hospice & Thuis is een stichting en werkt zonder winstoogmerk

Bestuursleden (onbezoldigd)


Het onbezoldigde bestuur van De Luwte Hospice & Thuis bestaat uit 4 leden die, ieder vanuit hun eigen expertise, hun kwaliteiten voor de stichting inzetten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting. De beleidsvoorbereiding gebeurt in nauwe samenwerking met de directeur en coördinatoren.

Vaste medewerkers


De betaalde medewerkers zijn de directeur, twee coördinatoren en een office manager.

Vrijwilligers


De zorg en aandacht voor gast, stervende thuis en naasten wordt verzorgd door vrijwilligers. Ook ondersteunen vrijwilligers bij de planning, administratie, onderhoud van de tuin, etc. Vrijwilligers worden actief betrokken bij overstijgende zaken zoals het multidisciplinair overleg, de klankbordgroep, het trainen van vrijwilligers, de bereikbaarheidsdienst, de herdenkingsbijeenkomst en het afscheid van overleden gasten.

Verpleegkundigen


De verpleegkundige zorg wordt geboden door een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen vanuit zorgorganisatie Silverein. Zij hebben tevens een rol in het begeleiden en opleiden van vrijwilligers.

Huisartsen


Gasten uit Baarn en Soest behouden bij ons hun eigen huisarts. Naast deze samenwerking werken wij met een aantal huisartsen in Soest intensiever samen omdat zij de huisartsenzorg voor gasten van buiten de gemeente Soest en Baarn verzorgen.

Samenwerking


Samenwerking vinden wij ook bij het Centrum voor Levensvragen, netwerkorganisaties zoals Elzis (Eerstelijn zorg in Soest) en Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) en andere Hospices & Thuis organisaties en diverse (thuis)zorgorganisaties. Deze (thuis)zorgorganisaties zijn met name belangrijk bij het doorverwijzen voor vrijwilligershulp thuis.

Contact

De Luwte Hospice & Thuis
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 9450
info@deluwte.nl
KvK nummer 32099233 NL61 RABO 0394 806514

VPTZ

De Luwte Hospice & Thuis is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI

De Luwte Hospice & Thuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nu beogende instelling (ANBI).

ZorgkaartNederland

Onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg. Initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Volg ons

© 2023 Stichting Hospice De Luwte

Website gemaakt door: BADE