Onze identiteit
098

Onze missie
De Luwte Hospice & Thuis staat voor hulp, verzorging en begeleiding aan een ieder in de laatste levensfase. In het Hospice kunnen mensen zich in een huiselijke omgeving op hun eigen wijze voorbereiden op hun naderende sterven. Ook bij mensen thuis en in een (zorg)instelling bieden wij vrijwilligershulp.

Onze visie
Iedereen is welkom bij De Luwte Hospice & Thuis; we respecteren ieders achtergrond en ieders individuele wensen. Wij koesteren de onschatbare waarde van vrijwilligers. Onze opgeleide vrijwilligers zorgen in de laatste levensfase voor nabijheid, tijd, ondersteuning en aandacht in samenwerking met een team van verpleegkundigen. Kernwaarden van De Luwte Hospice & Thuis zijn hierbij autonomie, samenwerking en huiselijkheid.

Hospice
In een open, sfeervolle en huiselijke omgeving wordt door betrokken en deskundige vrijwilligers en verpleegkundigen onder leiding van coördinatoren en management palliatieve terminale zorg gegeven. We bieden zorg op alle levensterreinen met aandacht voor comfort en symptoombestrijding. De zorg is erop gericht de gast zolang mogelijk de eigen regie te laten houden over zijn of haar leven of sterven. Afgestemd op de wens van de gast kunnen naasten een aandeel leveren in de zorg en worden zij ondersteund in het proces van afscheid nemen.

Thuis of in een (zorg)instelling
Bij terminaal zieke mensen die de wens hebben om thuis te sterven biedt De Luwte Hospice & Thuis in de gemeente Baarn en Soest vrijwilligershulp in de thuissituatie. De vrijwilligers leveren hierbij niet zelf de zorg maar ondersteunen de persoon in kwestie en diens naasten. Dit altijd in afstemming met de professionele hulpverlening. Deze vrijwilligershulp bieden wij ook aan bij (zorg)instellingen.

Contact

De Luwte Hospice & Thuis
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 9450
info@deluwte.nl
KvK nummer 32099233 NL61 RABO 0394 806514

VPTZ

De Luwte Hospice & Thuis is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI

De Luwte Hospice & Thuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nu beogende instelling (ANBI).

ZorgkaartNederland

Onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg. Initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Volg ons

© 2023 Stichting Hospice De Luwte

Website gemaakt door: BADE