ANBI

Stichting De Luwte Hospice & Thuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Stichting De Luwte Hospice & Thuis heeft een ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van successierecht. Hierdoor kunnen giften aan het Hospice op fiscaal voordelige wijze worden geschonken. U kunt er verzekerd van zijn dat wij alle opbrengsten volledig besteden aan onze mooie Stichting. Meer informatie betreffende de ANBI-status leest u hier.

Contact

De Luwte Hospice & Thuis
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 9450
info@deluwte.nl
KvK nummer 32099233 NL61 RABO 0394 806514

VPTZ

De Luwte Hospice & Thuis is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI

De Luwte Hospice & Thuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nu beogende instelling (ANBI).

ZorgkaartNederland

Onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg. Initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Volg ons

© 2023 Stichting Hospice De Luwte

Website gemaakt door: BADE