Internationale dag van de palliatieve zorg

14 oktober 2023

Open dag in De Luwte Hospice & Thuis

De 'Internationale Dag van de Palliatieve Zorg' (World Hospice and Palliative Care Day) valt ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober. Deze dag besteedt aandacht aan de zorg voor zieke mensen die niet meer kunnen genezen. Er zijn veel activiteiten in het land om mensen bekend te maken met de mogelijkheden die er zijn om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden, tot het einde. Ook De Luwte Hospice & Thuis heeft 14 oktober aandacht voor deze dag in de vorm van een open huis. Belangstellenden zijn van harte welkom om de sfeer in De Luwte te proeven en kennis te nemen van de manier waarop palliatieve zorg hier vorm krijgt.

Hospice De Luwte is een voorziening waar mensen in de laatste fase van hun leven goede zorg krijgen in een huiselijke sfeer. Een team van vrijwilligers en professionals zorgt ervoor dat gasten de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Naasten krijgen alle gelegenheid om bij hun geliefde op bezoek te gaan.

Bezoekers zijn van harte welkom van 11.30 tot 15.00 uur om een kijkje te nemen, met vrijwilligers en andere medewerkers te spreken en (zo mogelijk) een rondleiding te krijgen.

Ook mensen die interesse hebben om zich op welke manier dan ook in te zetten binnen ons Hospice, zijn tijdens de open dag van harte uitgenodigd om vrijblijvend kennis te maken.

Petra Minnema, directeur De Luwte Hospice & Thuis: “Met één stem vertellen we over het belang van goede palliatieve zorg, vieren we kwaliteit van leven en pleiten we voor gelijke toegang tot deze vorm van zorg; want onze zorg is er echt voor iedereen; in het Hospice maar onze vrijwilligers komen ook bij mensen thuis.”

Want thuis sterven, omringd door dierbaren is waardevol. Om de cliënt en naasten hierbij te ondersteunen biedt De Luwte vrijwilligershulp thuis of in (zorg)instellingen aan.

Bianca van Dorresteijn, gespecialiseerd verpleegkundige en consulent in de palliatieve zorg bij Silverein vraagt als zorgprofessional regelmatig om ondersteuning van de vrijwilligers van De Luwte Hospice & Thuis voor haar cliënten. Bianca van Dorresteijn: ” De meeste mensen willen graag thuis in hun vertrouwde omgeving overlijden. Helaas gebeurt dit vaak niet, omdat de belasting van de mantelzorger groot kan zijn. Het inzetten van de vrijwilligers kan hierbij verlichting geven om de zorg vol te kunnen houden tot het einde”.

De vrijwilligers van De Luwte Hospice & Thuis komen bij mensen thuis in de gemeente Baarn en Soest. Deze vorm van hulp is niet ter vervanging van de professionele hulp maar als aanvulling op de mantelzorg of wanneer iemand een klein netwerk heeft. Bianca van Dorresteijn vult aan: “De vrijwilligers zijn speciaal geschoold om mensen in de laatste levensfase en ook hun naasten te ondersteunen. Wat zo fijn is aan deze vrijwilligers is dat de wensen en behoeften van de cliënt en de mantelzorger het uitgangspunt zijn. Soms is dat gewoon iemand gezelschap houden, maar het kan ook praktische hulp zijn in de vorm van waken, koffiezetten, of een luisterend oor bieden, of soms zichtbaar onzichtbaar aanwezig zijn. Als de vrijwilliger er is, kan de mantelzorger even tijd voor zichzelf maken. Het is een zeer intensieve periode die ook uitputtend kan zijn. Belangrijk is dan om af en toe te kunnen bijtanken. De vrijwilligers van De Luwte Hospice & Thuis zijn ondersteunend voor zowel de cliënten als de mantelzorgers, zo krijgen deze de ruimte om met meer rust en aandacht goed afscheid te kunnen nemen. En dit in de hoop dat de wens om thuis te overlijden vervuld kan worden.”

14 oktober: Open Huis
Op 14 oktober 2023 opent De Luwte Hospice & Thuis haar deuren. Petra Minnema: “14 oktober laten we graag ons huis zien en vertellen we op welke wijze wij vorm en inhoud geven aan palliatief terminale zorg; zowel de zorg in het Hospice als de zorg die we thuis bieden. Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig.”

Tijdstip: 11.30 uur – 15.00 uur (aanmelden niet nodig)
Adres: Julianalaan 88
www.deluwte.nl

Aanmelden

Aanmelden is niet nodig.

Tijdstip: 11.00 -16.00 uur
Adres: Julianalaan 88 te Soest

Contact

De Luwte Hospice & Thuis
Julianalaan 88
3761 DH Soest

035 - 603 9450
info@deluwte.nl
KvK nummer 32099233 NL61 RABO 0394 806514

VPTZ

De Luwte Hospice & Thuis is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

ANBI

De Luwte Hospice & Thuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nu beogende instelling (ANBI).

ZorgkaartNederland

Onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg. Initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Volg ons

© 2023 Stichting Hospice De Luwte

Website gemaakt door: BADE